Společnost uživatelů M-technologie
"v likvidaci"

Společnost uživatelů M-technologie byla dne 26. 5. 2015 zapsána do obchodního rejstříku pod tímto názvem: Společnost uživatelů M-technologie "v likvidaci"

  1. Likvidátorem společnosti je Ing. Vladimír Mika

Společnost uživatelů M-technologie

Hlavní činnosti společnosti

  1. Prosazuje programovací prostředek M-technologie a CACHÉ bez ohledu na firemní záměry jeho implementátorů a nezávisle od politických stran
  2. Podporuje a aktivně pomáhá standardizačnímu procesu, obzvlášť se zřetelem na naše národní specifické požadavky (národní diakritika, odpovídající pořadí třídění apod.)
  3. Rozšiřuje znalosti o programovacím prostředku M-technologie a CACHÉ, přičemž upřednostňuje náš národní jazyk
  4. Je samostatně činná. Neprosazuje v první řadě vlastní hospodářské cíle, tak jako nemá žádné záměry pro tvorbu zisku

Výlučně veřejně-prospěšná činnost s následnými aktivitami:

  • Výzkumná a vývojová činnost
  • Výuková a nadstavbová činnost, kongresy, publikace
  • Výměna teoretických a praktických zkušeností na národní a mezinárodní úrovni